banner
Hjem » Kunnskap » Innhold
Produktkategori

Utviklingsutsikter for Nonwovens

- Apr 17, 2018 -

Fra det internasjonale miljøet er det fortsatt gode muligheter og muligheter for ekspansjon i det internasjonale markedet. Med slutten av EUs tekstilgrense i slutten av 2007 og slutten av den kinesiske tekstilkvoten for kinesisk tekst i slutten av 2008 kommer Kinas tekstilkvotefrie æra som står for mer enn 60% av det globale tekstilmarkedet , som vil gi gode muligheter til Kinas tekstilhandel. I de neste årene vil verdensøkonomien fortsatt være i økende rekkevidde, noe som vil fremme veksten i internasjonal handel, noe som vil gi gunstig internasjonal markedsgaranti til eksportveksten av Kinas tekstiler og klær.

Fra det innenlandske økonomiske miljøet vil innenlandsk etterspørsel bli en viktig drivkraft for industriell vekst. I dag forbrukes omtrent 80% av Kinas tekstiler innenlands. Med den vedvarende og raske veksten i innenlandsøkonomien vil den stadige økningen av innbyggernes inntekt stimulere videreutviklingen av det innenlandske etterspørselsmarkedet.